כל המאמרים המתויגים תחת "עולם הולך ונעלם"

Jacques Antoine, סנדלר

יום ראשון, 31 באוגוסט, 2008

מתוק מצידו של האיטלקי-ארמני מאיר הפנים הנ"ל להסביר באריכות על הנעליים שהוא הוגה, מתכנן, עושה, הן גם יפות, ומאוד מיוחדות.

(more…)