בין שכונות / אור ארנסט

אתר א': שכונת ילדות – ג'סי כהן, חולון (נ.צ. מרכז לזרוס) אתר ב': שכונת בגרות – צפון ת"א (נ.צ. כיכר המדינה)   מרחק אווירי: 9.53 ק"מ (חלל, קבוע) ציר כרונולוגי: 51 שנה (זמן, מתפשט) התפלגות שנים: 20 / 26 (משוואה, נעלם 5) גריד שטח: רכבות / פסי האטה (בטון, גולמי) קו אופק: בית עלמין / נחל הירקון (גבול, טבעי) גרף תושבים: אנחנו / הם (סוג, סטטי) אקלים כללי: פשיעה / גזענות (קשר, הדדיות) כינוי אישי: חו"בתית / צפונבונית (משמעות, התכה) סטטוס פעיל: ילדים / הורים (מבנה, לולאה) הרכב מינרלים: קב"א 49 / BA+ (שדה, וקטורי) כמות משקעים: זעם / דיכאון

להמשך קריאה

פריז

עולם

סלון

מלון