• כל יום אני מאבדת בחור יפה במטרוכל יום אני מאבדת בחור יפה במטרו
    כלומר לא אני, לי יש כבר בחור יפה אחד משלי, שאותו אני מדי פעם מאבדת ברשלנותי הפושעת, אבל מוצאת על פי רוב בדירת שלושה חדרים …
סגירת תפריט