• דנמרק, אוגוסט 2014: יומן מסע / אני נמצאת כאןדנמרק, אוגוסט 2014: יומן מסע / אני נמצאת כאן
    ובכן, ארזתי. מבקשת לציין בפרוטוקול שעזבתי אתכם בהפוגה הומניטרית. עם חזרתי, מצפה לכל הפחות להפסקת אש פלוס טיוטות מתקדמות להסכם. שלום, פשרה, פירוז. שמרו על …
סגירת תפריט